memory's sacred domain

moments mundane and magical

Archive for March 30th, 2013

leave a comment »

bulaangmakata

Itarak natin ang punyal sa pakpak
ng lumilipad na Oras
hanggang sa tumigil ang hayok nitong
pagpagaspas —
hanggang sa umamo ito’t
buong pusong tanggapin ng hangin.

Huwag tayong magmadali.

March 29, ’13, 7:53pm

View original post

Written by Romel

March 30, 2013 at 3:39 am

Posted in Uncategorized

%d bloggers like this: