memory's sacred domain

moments mundane and magical

Archive for June 2013

Tugon sa ‘Pag-ibig Lang’

leave a comment »

I’m a big fan of Gary Granada, but I’m a bigger fan of Bulaang Makata!

bulaangmakata

Mahal,

Kagabi, tulad ng mga karaniwang gabi sa nakalipas na anim na buwan, ay muli akong nakarinig ng isang awitin mula sa iyo. Unti-unti ay nasasanay na ako sa pag-awit mo sa akin sa telepono bago ako matulog – ang malaki at buong-buo mong boses, ang mali-mali (at madalas nakakatawa) mong liriko, at ang pagsasabi mo ng “Yun. Good night. Mahal kita.” bago mo pindutin ang pulang buton na nagsisilbing hudyat ng pagpasok ko sa mundo ng panaginip.

***

Ako ang dulo at ikaw ang umpisa
Dal’wa ang dako ng landas nating dal’wa

…gayunpaman, nagkaisa ang ating mga paa sa pagtahak ng iisang landas. Landas na kailanma’y hindi maiintindihan ng mundong mangmang sa katangian ng tunay na pagsinta. Isang landas, na kagaya nga ng iyong sinabi, ay magdadala sa atin sa “mundong ang / tanging patakaran / ay pag-ibig / lamang.”

Duda ko’y iyong pananalig
Ang tiyak sa iyo…

View original post 266 more words

Written by Romel

June 21, 2013 at 3:45 am

Posted in Uncategorized

%d bloggers like this: