memory's sacred domain

moments mundane and magical

Posts Tagged ‘hands

One for poetry month

leave a comment »

hands

Haiku ng pagsinta

 

Sa  seda

ng iyong mga kamay,

halik ng mga pangarap.

 

April 5, 2013, 12:33 am

Written by Romel

April 4, 2013 at 5:58 pm

Posted in balak, beauty, love, poetry, tula

Tagged with , , , , ,

%d bloggers like this: